Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania
Kierunek nauczania
wizaż, charakteryzacja, inne
Miasto
Województwo
Adres
Paganiniego 17, Lublin
Telefon
81 740 74 36
Opis

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania to marka dwóch artystycznych szkół policealnych, z dwudziestoletnią tradycją edukacyjną, w których grono doświadczonych, zawodowych artystów plastyków kształci słuchaczy w wielu specjalnościach plastycznych. Uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w doskonale wyposażonych pracowniach artystycznych.

Szkoła kształci projektantów, designerów, fotografów, filmowców, charakteryzatorów, a także artystów tworzących w tradycyjnych technikach plastycznych.

Słuchacze mogą wybrać kształcenie w specjalnościach: aranżacja wnętrz, projektowanie ubioru, projektowanie graficzne, fotografia, realizacja obrazu filmowego, charakteryzacja i wizaż.

Specjalność charakteryzacja i wizaż prowadzimy w systemie zaocznym weekendowym lub popołudniowym (do wyboru). Nauka trwa od września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry), dwa poziomy nauki.
Po zaliczeniu pierwszego roku słuchacz otrzymuje zaświadczenie zaawansowanego kursu w wybranej specjalności wystawione przez LSSiP na druku własnym szkoły.
Przy wyborze cyklu dwuletniego nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w specjalności charakteryzacja i wizaż na druku własnym szkoły.
Ilość godzin: 440 (I rok: 240 + II rok: 200)

Specyfika specjalności Charakteryzacja i wizaż:
W trakcie nauki słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wizażu, charakteryzacji z perukarstwem i fryzjerstwem.

Program obejmuje następujące zagadnienia:
Historia mody i stylu
Podstawy kosmetologii
Makijaż – style i techniki
Analiza kolorystyczna
Zajęcia z rysunku
Makijaż no-makeup, ślubny, wieczorowy, stylizowany, fotograficzny
Makijaż trendowy (cut crease, glow)
Makijaż teatralny, estradowy i filmowy
Makijaż epokowy
Efekty specjalne
Charakteryzacja epokowa
Bodypaiting, Facepaiting
Stylizacja fryzur i perukarstwo
Projektowanie face chartów
Stylizacja do sesji zdjęciowych
Projektowanie sesji wizerunkowej
ABC przedsiębiorczości, rynek zawodowy

Na zakończenie drugiego poziomu nauki słuchacze wykonują pracę dyplomową. Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem plastyka w wybranej specjalności, na drukach własnych szkoły.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta:

Absolwent potrafi wykonać pełną charakteryzację. Zna rodzaje makijażu, fryzur i kanonów estetyki różnych epok historycznych i współczesnych. Potrafi wykonać makijaże typowe dla wybranych grup etnicznych (np.: makijaż gejszy, makijaż hinduski oraz wybrane teatralne charakteryzacje historyczne). Potrafi posługiwać się techniką światłocienia, oraz analizy kolorystycznej. Potrafi zaprojektować makijaż na face-chart. Potrafi wykonać makijaż dzienny, wieczorowy, korygujący, ślubny, stylizowany, makijaż trendowy (cut crease, glow, itp)

Wykonuje makijaże historyczne i współczesne, dobiera i wykonuje makijaże estradowe, np. na pokaz mody, dobiera i wykonuje makijaż poprawiający niedoskonałości proporcji twarzy. Zna najnowsze trendy w makijażu. Potrafi wykonać pełną charakteryzację z fryzurą, również z użyciem peruk i elementów perukarskich, typu zarosty, tresy, rzęsy. Zdobywa umiejętność tworzenia efektów specjalnych m. inn.: rany, blizny, postarzanie itp.

Potrafi stworzyć charakteryzacje na podstawie scenariusza oraz wykreować wizerunek makijażem, akcentując osobowość postaci w zależności od okoliczności, np. makijaż ślubny.

Uczestniczy w projektowaniu sesji wizerunkowej. Współpracuje z ekipą podczas sesji zdjęciowej czy filmowej.

[gallery ids="1786,1780,1785,1779,1778,1784,1783,1782,1781"]

Dlaczego warto się u nas uczyć:

- indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
- bardzo dobrze wyposażone pracownie
- kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
- małe grupy
- możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
- przyjazna atmosfera

Aby zostać słuchaczem kierunku charakteryzacja i wizaż nie jest konieczne wcześniejsze posiadanie wiedzy/doświadczenia w tej dziedzinie – nauka w LSSiP jest nauką całościową i wszechstronną. Wymagana jest natomiast przede wszystkim chęć do pracy, zaangażowanie i podstawowe zdolności manualne.

Perspektywy pracy dla Absolwentów:

Absolwenci tego kierunku mogą pracować jako wizażyści i charakteryzatorzy przy produkcjach filmowych i teatralnych, tworzyć makijaże artystyczne, charakteryzacje do reklam i teledysków jak i pracować podczas sesji zdjęciowych i pokazów mody.